Wat is de reden dat IVF vaak mislukt?

/ / Blogs
waarom-mislukt-ivf?

Laten we positief beginnen: er zijn gelukkig heel veel vrouwen die – met een beetje hulp van de wetenschap – zwanger worden. Er worden dus ook veel kinderen geboren met behulp van IVF (of IVF/ICSI). Maar iedere IVF behandeling is er één, en is best ingrijpend. En helaas is het een feit: een poging lukt vaker niet dan wel. Hoe komt dit eigenlijk?

Ondanks dat er veel onderzoek naar wordt gedaan, is de implantatiefase het deel waarin een IVF-behandeling het vaakst mislukt. Dit is dus de fase waarbij na bevruchting een embryo in de baarmoeder wordt teruggeplaatst. De eerdere stimulatiefase, waarin de hormonen worden toegediend, is redelijk uitgekristalliseerd. En in de meeste gevallen ontstaat er na een punctie ook één of meerdere embryo’s. Maar na de embryotransfer – dus het terugplaatsen van de embryo in de baarmoeder – wordt ongeveer 30% van de vrouwen ook daadwerkelijk zwanger *.
Hoe komt het nou, dat het dus best vaak niet lukt? Moet je dan gewoon ‘geluk hebben’? In de medische wetenschap zijn ze er inmiddels al lang achter dat het meer is dan een kwestie van geluk. Er zijn heel veel factoren die een rol spelen bij het al dan niet succesvol innestelen van een embryo in de baarmoeder. De leeftijd en het gewicht van de vrouw zijn belangrijk. Ook de kwaliteit van de eicellen en de zaadcellen en daarmee de levensvatbaarheid van een embryo zijn cruciaal. Enkele jaren geleden is ontdekt dat ook het microbioom in de vagina een goede voorspeller is van de succeskans.
Het microbioom is het geheel van alle (niet ziekmakende) bacteriën die leven op alle ´oppervlakten´ van ons lichaam. Dus niet alleen op de huid, maar ook in de mond, in het maagdarmstelsel, de urinewegen en dus ook in de vagina. Het ‘vaginale microbioom’ ziet er bij iedere vrouw anders uit. De samenstelling kan ook in de loop van de tijd veranderen. De ReceptIVFity test laat zien hoe die bacteriële huishouding in de vagina op dat moment is. En ook hoe gunstig deze samenstelling is voor een IVF (of ICSI) terugplaatsing op dat moment. De test kan de volgende scores opleveren: laag, midden of hoog.

IVF-test-uitslag

Op deze manier krijg je dus vooraf meer inzicht in de kans dat een terugplaatsing succesvol gaat zijn. Een reële inschatting van je kansen kan je helpen om je mentaal optimaal voor te bereiden. Of om te beslissen je behandeling (op dit moment) wel of niet voort te zetten. Meer weten? Klik hier.

* dit is een schatting van het gemiddelde. Jouw individuele kans kan anders liggen.

Terug naar nieuwspagina