Wat is ReceptIVFity?

ReceptIVFity is een nieuwe test waarmee u van tevoren beter inzicht kunt krijgen in de kans van slagen van een IVF- of ICSI-poging. Deze test wordt voorafgaand aan een IVF- of ICSI-behandeling gedaan en onderzoekt of de omstandigheden in de baarmoeder nu geschikt zijn voor de innesteling van een embryo.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de samenstelling van bacteriën in de vagina (het vaginale microbioom) belangrijk is voor de kans op zwanger worden met behulp van een fertiliteits-behandeling zoals IVF of ICSI. De onderlinge verhouding tussen de verschillende soorten bacteriën vormt een profiel dat een hoge, midden of lage ReceptIVFity score geeft.

De test, hoe werkt het?

Voor de start van een IVF- of ICSI-behandeling doe je de ReceptIVFity test. Wanneer je de test in de kliniek van de arts krijgt, neem je zelf tijdens een bezoek aan de IVF-kliniek wat slijm uit de vagina af. Na afname wordt het wattenstaafje in het meegeleverde buisje met vloeistof aan de eigen arts gegeven. Vervolgens wordt het opgestuurd naar een laboratorium. Daar bepaalt men op basis van het verzamelde bacteriële DNA jouw microbioom-profiel. Na 7 werkdagen krijgt je arts de uitslag van de test en zal hij /zij jouw persoonlijke score met je bespreken.

Thuisafname

Je kunt - na overleg met je arts - de test ook zelf bestellen, voor thuisafname. Dit is handig, als de arts of de kliniek de test niet op voorraad heeft. Je neemt de test in dat geval dus zelf thuis af, en stuurt het sample zelf naar het laboratorium voor analyse. Daar bepaalt men op basis van het verzamelde bacteriële DNA jouw microbioom-profiel. Je kunt zelf online de uitslag bekijken en vervolgens met je arts bespreken. Alle informatie over de thuisafname van ReceptIVFity vind je op de webshop.

De uitslag

De ReceptIVFity test bepaalt hoe het profiel van de bacterie-huishouding in de vagina eruitziet. De test kan een hoge, midden en lage score opleveren. Bij een hoge score ('zeer goed') is de kans op zwangerschap hoog (64,4%)*. Bij een midden score ('goed') is de kans op zwangerschap 34,4%*. Een ongunstige score houdt in dat de kans op een zwangerschap na IVF- of ICSI laag is (5,2%*). Op deze manier zie je of de timing van een terugplaatsing van een embryo op dit moment gunstig is.

De uitslag is bewezen betrouwbaar gedurende de 2 maanden die volgen op de test. Er wordt nog verder onderzoek gedaan om te kijken of en hoe een ongunstig profiel te beïnvloeden is.

*% zwangerschappen (door echo vastgesteld) na de eerste embryo-terugplaatsing volgend op de test.

Als je een goede of zeer goede score hebt, wil dat nog niet zeggen dat je zeker zwanger wordt, maar de kans is wel goed. Gemiddeld geeft de eerste IVF- of ICSI-behandeling een kans van iets meer dan 30% op zwangerschap en met een zeer goede score ligt dit boven de 60%. Naast de bacteriehuishouding spelen echter ook andere factoren een rol in de zwangerschapskans. Zoals de kwaliteit van de eicellen en de zaadcellen, de levensvatbaarheid van het embryo, het lichaamsgewicht (BMI) en de leeftijd van de vrouw.

Heeft u de test gedaan en wilt u de uitslag weten?

Een overzicht van het traject en de keuzes

Nadat je de keuze hebt gemaakt om een IVF- of ICSI-traject in te gaan, kun je in overleg met de arts bepalen of je de test wilt afnemen. De test is zeer eenvoudig, heeft geen bijwerkingen en de uitslag is relatief snel beschikbaar, maar er zijn mogelijk wel kosten voor je aan verbonden.

Een ongunstige score, en dan?

Mocht de uitslag voor jou een ongunstige score weergeven, dan bespreek je met je arts de opties en het verdere behandelplan. Het is belangrijk om te weten dat de ReceptIVFity test een bewezen betrouwbare voorspelling doet voor een periode van twee maanden. Het microbioom en dus jouw profiel kán in de loop van de tijd veranderen. Er wordt nader wetenschappelijk onderzoek gedaan naar medicijnen om het ongunstige vaginale microbioom in de toekomst positief te beïnvloeden.

Samen een beslissing nemen

Ongeacht het testresultaat:de beslissing over het verdere traject ligt volledig bij jou (en je partner). In overleg met je arts, en op basis van je persoonlijke omstandigheden, besluit je of je de IVF- of ICSI- behandeling op dat moment wilt starten of niet. Bij dit besluit kunnen meerdere factoren een rol spelen. Te denken valt aan:

— De lichamelijke en geestelijke belasting van een IVF- of ICSI-behandeling
— Het aantal IVF- of ICSI-pogingen (en/of het aantal terugplaatsingen) dat je (nog) vergoed krijgt.
— Eventuele behandelkosten die voor je eigen rekening komen
— Andere persoonlijke factoren

TOP